Ziekte verzuimverzekering offerte:

Ziekteverzuimverzekering personeel


Er zijn verschillende soorten ziekteverzuimverzekeringen:


Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

Een conventionele ziekteverzuimverzekering heeft een eigen risico in tijd (wachtdagen) en dekt ieder afzonderlijk ziekte verzuimgeval. Als werkgever kunt u in de offerte zelf het eigen risico in dagen bepalen. Naast de conventionele dekking bestaat ook de mogelijkheid om er te kiezen voor een Optimaal dekking. Deze dekking en premie is inclusief Arbo-dienstverlening en reintegratie voor wanneer u personeel ziek is.


De Ziekteverzuimverzekering Conventioneel is voor bedrijven met minder dan 50 werknemers.


Online een offerte aanvragen? Klik Hierziekteverzuimverzekering, offerte, personeel


Ziekteverzuimverzekering Personeel Stop loss

Deze verzuimverzekering is voor bedrijven vanaf vijftig mede-werkers. Het eigen risico wordt uitgedrukt in een geldbedrag. Dit is het eigen behoud. Als de loondoor-betalingsverplichtingen dit bedrag overstijgen, vult de ziekteverzuimverzekering Stop-loss het verschil aan tot een afgesproken maximum. De hoogte van het eigen behoud hangt af van het gemiddelde ziekteverzuim van uw personeel. Hoe groter het deel van het ziekte verzuim risico is dat u zelf draagt, hoe lager uw premie is. Het eigen behoud wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Ziekte-verzuim voorkomen en het herstel van ziek personeel bespoedigen worden dan financieel beloond.


Ziekteverzuimverzekering Stop loss is voor bedrijven met meer dan 50 werknemers


Online een offerte aanvragen? Klik HierZiekteverzuimverzekering

  • Conventioneel
  • Optimaal
  • Stop lossziekte-verzuimverzekering.nl: een website van MKB Benefits